Good Fences Make Good Neighbors

Mikael Askergren © 2019

Text och bild från en bildessä ursprungligen publicerad (under rubriken Good Fences Make Good Neighbors) i arkitekturtidskriften Kritik, Stockholm, nr 41-augusti 2019.

Illustration
Illustration

Rasta ej hunden här, tack. Skyltarna som satts upp här och där i rabatterna tyder på att det här kvarterets helt öppna innergård (inga grindar eller staket) lett till irritation och konflikter grannar emellan. Kvarteret Björnlandet 1, Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. Hyresrätter. Foto 2019.

Illustration
Illustration

Enskilt område. Nybyggets gårdssida har försetts med hundrastningsstaket, vilket många arkitekter anser vara förfulande i det annars staketlösa förortslandskapet, men good fences make good neighbors. Kvarteret Sötmandeln 1, Hökarängen, Stockholm. Bostadsrätter. Foto 2016, 2014.

Illustration
Illustration
Illustration

Detta hundrastningsstaket är inte svårt att ta sig förbi – men det har knappast heller varit avsikten. Det är ju hundägarna som utgör stadsdelens verkligt stora problem, inte inbrottstjuvarna. Kvarteret Jäverö 2, Farsta, Stockholm. Bostadsrätter. Foto 2014.

Illustration
Illustration
Illustration

Missbruk beivras. Ett exempel på äldre befintlig förortsbebyggelse med nybildad bostadsrättsförening som låtit uppföra hundrastningsstaket. Kvarteret Torsö 4, Farsta, Stockholm. Bostadsrätter. Foto 2014.

Som i fallet...

[...] Som i fallet med de många hyresrätter i Stockholms låg-u-förorter som på senare år har ombildats till bostadsrätter. Vissa stör sig på detta, och då inte minst på att de nybildade bostadsrättsföreningarna börjat sätta upp grindar och staket i det förortslandskap som länge varit helt öppet och staketlöst, nya staket och grindar som anses förfula och förvanska tidigare arkitektgenerationers vision om ett idylliskt förstadsboende i skir grönska och gränslös granngemenskap. Andra är mer positivt inställda till förändringen och ser i ombildningarna till bostadsrätter början till en mer dynamisk utveckling i låg-u-områden som det annars inte händer så mycket i. Avsaknaden av tydliga gränsmarkeringar har ju förresten alltid varit mer av ett irritationsmoment än en tillgång för alla dem som i dessa staketlösa förortslandskap ständigt hamnat i konflikt med de grannar som man måst dela en mängd halvprivata zoner med. Good fences make good neighbors. Klart din nybildade bostadsrättsförening skall få sätta upp förfulande staket. Klart att du inte vill att jag rastar min hund på din gård, i synnerhet inte om det numera verkligen är din gård. Men minns samtidigt att för en genuint urban utveckling förändrar dessa nya staket i sig, och dessa ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter i sig på sikt egentligen ingenting – inte så länge fastigheterna fortfarande är lika stora (kvartersstora!) och u-talen är lika låga. [...]


Mobilkamerabilder och bildtexter av Mikael Askergren. Den korta artikeltext som ackompanjerar bilderna (Som i fallet...) består av ett direkt citat ur Urbanitet, vad är det? eller Hur man räknar ut urbanitetstalet u av Mikael Askergren, arkitekturtidskriften Kritik, Stockholm, nr 32-december 2016.
Mer av Mikael Askergren om stängsel och staket:
Ideologiteater
Mer av Mikael Askergren om urbanitetstal:
Fråga efter Kenneth
Ideologiteater
Happy Accident

Föregående | Hem | Nästa