Svenska | English

Om denna sajt

Denna sajt askergren.com utgör ett slags webbarkiv med Mikael Askergrens redan på annan plats publicerade arbeten: texter på svenska och engelska, arkitekturprojekt m.m.

Om Mikael Askergren

Arkitektexamen från Arkitekturskolan vid Tekniska högskolan [KTH], Stockholm.
Magisterexamen i fri konst från Konsthögskolan [KKH], Stockholm.

Om urbanitetstal (u-tal)

Kvoten mellan ett stadskvarters sammanlagda längd inre fastighetsgräns (mellan enskild fastighet och annan enskild fastighet) och samma stadskvarters sammanlagda längd yttre fastighetsgräns (mellan enskild fastighet och gatan/offentligheten). Det slags stadsmiljöer som av de allra flesta stadsbor upplevs som särkilt urbana kännetecknas av en hög dylik kvot (dvs. ett u ≥ 1,0). Urbanitetstalet u utgör ett effektivare och exaktare mått på undflyende och svårfångade kvaliteter som stadsmässighet och urbanitet än, exempelvis, exploateringstalet e. Läs mer här:

Urbanitet, vad är det? eller Hur man räknar ut urbanitetstalet u
Fråga efter Kenneth
Ideologiteater
Good Fences Make Good Neighbors
Happy Accident
Ärtan-pärtan-piff-paff-PUFF
Krumelur
Formfaktor

Kontakt

E-post

Andra sajter

Blogg
Videor

<<