Svenska | English

Om denna sajt

Denna sajt askergren.com utgör ett slags webbarkiv med Mikael Askergrens redan på annan plats publicerade arbeten, bland annat en hel serie artiklar om det urbanitetstal (u-tal) som, enligt Mikael Askergren, utgör ett mycket effektivare och exaktare mått på den svårdefinierade egenskapen urbanitet än, exempelvis, exploateringstalet e. Dessa artiklar är...
...såväl på svenska som på engelska och tyska:
Urbanitet, vad är det? eller Hur man räknar ut urbanitetstalet u
...på svenska och engelska:
Fråga efter Kenneth
Ideologiteater
Happy Accident
...på svenska:
Good Fences Make Good Neighbors
Ärtan-pärtan-piff-paff-PUFF
Krumelur
Formfaktor
Themroc
Kris
Se även (blogginlägg):
High, or Low, or Somewhere in Between?

Om Mikael Askergren

Arkitektexamen från Arkitekturskolan vid Tekniska högskolan (KTH), Stockholm.
Magisterexamen i fri konst från Konsthögskolan (KKH), Stockholm.

Kontakt

E-post

Andra sajter

Blogg
Videor


Hem