Om

Den här sajten askergren.com utgör ett slags webbarkiv med Mikael Askergrens redan på annan plats publicerade arbeten: texter på svenska och engelska för diverse större och mindre publikationer, arkitekturprojekt, videor, m.m.

Om Mikael Askergren: Arkitektexamen, Arkitekturskolan vid Tekniska högskolan [KTH], Stockholm. Magisterexamen i fri konst, Konsthögskolan [KKH], Stockholm.


About

This web site askergren.com consists of a portfolio of Mikael Askergren’s published works to date: writings in Swedish and English, architectural designs, videos, and more.

About Mikael Askergren: Master of Architecture, Royal Institute of Technology [KTH], Stockholm, Sweden. Master of Fine Arts, Royal University College of Fine Arts [KKH], Stockholm, Sweden.


askergren.com/om.html

<<