Svenska : English

Om den här sajten

Den här sajten askergren.com utgör ett slags webbarkiv med Mikael Askergrens redan på annan plats publicerade arbeten: texter på svenska och engelska, arkitekturprojekt m.m.

Om Mikael Askergren

Arkitektexamen, Arkitekturskolan vid Tekniska högskolan [KTH], Stockholm. Magisterexamen i fri konst, Konsthögskolan [KKH], Stockholm.

Kontakt

E-post

Andra sajter

Blogg
Videor

<<